Thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô hiện hành

Thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô hiện hành

Thuế nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc từ Asia và thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô hiện hành

Thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô

Chủ trương về chính sách thuế, phí, tín dụng ưu đãi cho ngành công nghiệp ô tô đã được hai bộ Tài chính – Công Thương thống nhất tại cuộc họp liên bộ tháng 1 năm 2015, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Tại cuộc họp này, Bộ Công Thương đã đưa ra đề xuất mới, cho rằng cần điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô con dưới 9 chỗ ngồi.

Cụ thể, với các dòng xe dưới có dung tích xi-lanh dưới 2.0 lít, Bộ Công Thương đề nghị cần giảm mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt xuống từ 10-15% và thậm chí là mức 30% cho xe dưới 1,5 lít. Đây là dòng xe ưu tiên trong Quy hoạch và Chiến lược ngành ô tô Việt Nam, cũng là chủng loại thế mạnh của các doanh nghiệp ô tô trong nước. Việc giảm thuế sẽ giúp tăng được dung lượng thị trường xe ưu tiên, tạo điều kiện cho doanh nghiệp gia tăng hàm lượng nội địa hoá.

Ngược lại, với những dòng xe có dung tích xi-lanh trên 3.0 lít, Bộ Công Thương đề nghị cần tăng mạnh, thậm chí là tăng đột biến để hạn chế nhập siêu, tăng thu ngân sách.

Trong đó, ở phân khúc cấp cao, biểu thuế tiêu thụ đặc biệt theo đề nghị của Bộ này cần chia làm 4 nấc, tương ứng với từng loại dung tích xi lanh, như xe từ 3.0-4.0 lít, mức thuế đề nghị là 120%, xe từ 4.0-5.0 lít, thuế là 145%, xe từ 5.0-6 lít, thuế áp 170% và xe trên 6.0 lít, thuế phải tăng tới 195%.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo các bộ tạm thời, không sửa thêm chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho ô tô, vì Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt vừa mới được Quốc hội thông qua, hiệu lực từ 1/1/2016. Sau mỗi 3 năm, Chính phủ sẽ xem xét ban hành lộ trình giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng này.

Lộ trình giảm thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô Từ năm 1998 đến nay, thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho ô tô đã có 4 lần sửa đổi theo hướng giảm dần. Trong đó, trước năm 2009, chính sách thuế được chia trên cơ sở số ghế ngồi, từ năm 2009 đến nay, thuế chia theo dung tích xi-lanh.

Từ năm 1999-2003: xe con dưới 5 chỗ ngồi chịu thuế tới 100%, xe từ 6-15 chỗ ngồi có thuế 60%.
Từ năm 2004-2005: xe con dưới 5 chỗ ngồi giảm thuế còn 80%, xe từ 6-15 chỗ ngồi giảm còn 50%.
Từ năm 2006- 31/3/2009: xe con dưới 5 chỗ ngồi giảm tiếp còn 50%, xe từ 6-15 chỗ ngồi giảm còn 30%.

Từ 1/4/2009 đến nay thuê tiêu thụ đặc biệt áp dụng với:
xe dưới 9 chỗ ngồi có dung tích dưới 2.0 lít thuế còn 45%
xe có dung tích từ 2.0-3.0 lít thuế còn 50%
xe trên 3.0 lít có thuế tiêu thụ đặc biệt là 60%.

Công bố lộ trình giảm thuế nhập khẩu ô tô

Bộ Tài chính vừa công bố Thông tư số 165/2014/TT-BTC ban hành ngày 14/11/2014 và có hiệu lực từ 1/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018. Theo đó mức thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên (nhóm hàng 8702), dưới 10 chỗ ngồi (nhóm hàng 8703) từ khu vực ASEAN có chung mức thuế suất thuế nhập khẩu 50% năm 2015, giảm xuống 40% năm 2016, giảm tiếp xuống 30% năm 2017, và giảm xuống 0% vào năm 2018.